Sponsorer/Stödmedlem

Sponsorer och stödmedlemmar

 

Emmas Drängar är en ideéll förening med inga eller mycket små inkomster. Därför utgår det inga ersättningar till körens medlemmar. De kostnader som kören har, bär de egna medlemmarna bl a genom medlemsavgifter. En viktig del i körens ekonomi är därför det stöd som kören får av sponsorer och stödmedlemmar. Till dessa riktar Emmas Drängar ett mycket stort tack.

 

Skulle Du/Ni vilja stötta kören och bli vår Guldsponsor ta då kontakt med vår kassör för att diskutera formerna för detta. Guldsponsorernas namn kommer alltid att anslås på denna sida.

 

Skulle Du/Ni vilja bli Stödmedlem i föreningen Emmas Drängar så betala in 100 kr till vårt postgiro eller bankgiro. Glöm inte att skriva ditt namn när Du betalar. Som stödmedlem kommer ditt namn att anslås på denna sida. Vill Du inte att ditt namn skall visas på hemsidan skriv ändå in ditt namn när du betalar, följt av Nej. Ditt namn kommer då inte att visas på denna sida.

 

Emmas Drängar

c/o Sture Westerlund Smidesvägen 2

870 16 Ramvik.

Tel. 070-687 64 69

 

Kontakt@emmasdrangar.se

Postgiro 549945-4

Bankgiro 618-88-33

 

 

Guldsponsorer

 

Källmans Fisk Gammellandet

 

Hälledals Hus

 

Stures Bok & Redovisning